Avaleht

Põlva Maakonna Spordiliit

Põlvamaa keskseks spordiorganisatsiooniks on Põlva Maakonna Spordiliit, mis koordineerib ja korraldab nii täiskasvanute kui noorte sporditegevust.

Põlva maakonnas välja kujunenud ühe töövõimelise katusorganisatsiooni tegevus on otstarbekas ega killusta maakonna sporti. Maakonna spordiliit täidab Eesti OlümpiakomiteeEestimaa Spordiliidu "Jõud" ja Eesti Koolispordi Liidu liikmena edukalt oma põhikirjalisi ülesandeid. Spordiliitu kuulub 23 liikmesklubi.

Koostöös omavalitsuste, spordiklubide ja koolidega korraldatakse palju erinevaid spordiüritusi. Aastate jooksul on välja kujunenud kindel võistlussüsteem, mida finantseeritakse ühtsetel põhimõtetel arvestades spordialade eripära. Maakonnas korraldatakse täiskasvanute ja (kooli)noorte meistri- ja karikavõistlused paljudel spordialadel ning toimuvad iga-aastased tali- ja suvemängud. Kohalike ja ülemaakonnaliste spordiürituste kõrval korraldavad klubid ka üle-eestilisi ja rahvusvahelisi võistlusi.

Maakonnas on 130 erinevat spordiehitist. 2003. aastal valminud rahvusvahelistele nõuetele vastav sportmängude saal Põlva Mesikäpa Hall annab uusi võimalusi maakonna spordi arendamisel. 2004. aasta sügisel valmis kaasaegne võimla Oravale. 2004. aasta oktoobrist saavad jalgpallurid treenida-võistelda uuel kunstmurukattega väljakul. 8. aprillil 2005. aastal avas uksed Ahja võimla.

Liidu ülesanded:

 • Põlva maakonna täiskasvanute ja noorte sporditegevuse korraldamine ja koordineerimine.
 • Maakonna võistlussüsteemi kujundamine ja ülemaakonnaliste spordiürituste ühtsetel põhimõtetel finantseerimine arvestades spordialade eripära.
 • Koostöös spordiklubidega maakonna täiskasvanute meistri- ja karikavõistluste korraldamine ja koordineerimine.
 • Koostöös koolide ja spordiklubidega (kooli)noorte meistri- ja karikavõistluste korraldamine ja koordineerimine.
 • Põlva maakonna suve- ja talimängude korraldamine.
 • Põlva maakonna iga-aastase spordikalendri koostamine ja väljaandmise korraldamine.
 • Aasta sportlaste, võistkondade ja treenerite valimise korraldamine.
 • Põhikirjaliste ülesannete täitmine Eesti Olümpiakomitees, Eestimaa Spordiliidus "Jõud", Eesti Koolispordi Liidus ja koostöö teiste üleriigiliste spordiorganisatsioonidega.
 • Koostöö ministeeriumite, omavalitsuste, spordiklubide ja koolidega.
 • Ühisprojektide elluviimine
 • Ühisfinantseerimise korraldamine ja maakonna sporditegevuse finantseerimise põhimõtete väljatöötamine
 • Spordiklubide nõustamine ja koolitus.
 • Spordiliidu tegevusega seotud dokumentide ja spordivõistluste materjalide koondamine, tutvustamine ja säilitamine. 
eu